Guangxi Hezhou Seamild Biologic Food Co., Ltd.


Add:17 Xihuan Road, Babu District, Hezhou City, Guangxi Province

Service hotline:0773-5813156

Sales calls:0773-5854266

Fax:0773-5818624

Hebei Seamild Food Co., Ltd.


Add:Industrial Park, Dingxing County, Hebei Province, South Ring Road

Service hotline:0773-5813156

Sales calls:0773-5854266

Fax:0773-5818624

Jiangsu Seamild Food Co., Ltd.


Add:Southeast of the intersection of Tonghu Avenue and Gusu Road, Economic and Technological Development Zone, Suqian city, Jiangsu Province

Service hotline:0773-5813156

Sales calls:0773-5854266

Fax:0773-5818624